TheFWA: adidas – adidas archive 阿迪达斯在线档案馆

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_cover_2013-08

阿迪达斯总是能给人以惊喜,它在网上为自己创设了一个品牌档案馆,在这里你几乎可以看到自阿迪达斯自诞生之日起,所有的产品与设计。它们是品牌故事最忠诚的记录者,最真实的见证者。此时此刻,它们正与运动明星一道,讲述着专属于阿迪的光辉历史与动人传奇。如果,我是说如果,有那么一刻,你曾被之吸引,或为止驻足,无论是那些熠熠生辉的设计,还是其背后牛逼闪闪的岁月,都值得与他人分享你的感动….

URL: https://www.adidas-archive.org/#/home

来源:TheFWA
编辑:Sandy.chen@ DamnDigital
(转载请注明来自:DamnDigital)

Project: Adidas archive
Client: Adidas
Agency:North Kingdom/DinahMoe/Motiviti/Salmonfox

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_2013-08_01

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_2013-08_03

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_2013-08_04

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_2013-08_05

damndigital_works-the-fwa_adidas-archive_2013-08_07


Have Your Say »

Required

Required, never published